tirsdag, januar 23, 2018


Prisliste Møysundet

untitled-1.jpg

Inkludert i tomtepris
Oppmålingskostnader. Meglerkostnader. Framføring av strøm, vann, avløp, og vei til tomtegrense.  Strømkabel til hver hytte er inkludert (eksklusiv graving) til nærmeste fordelingsskap.  Tilknytningsavgift strøm, vann, kloakk.  (Arealet pr. tomt er foreløpig inntil oppmåling er foretatt).

Årlige avgifter
Serviceavgift kloakk 1.500,-
Vedlikehold og brøyting adkomstveier til tomtegrense, kr 2.000,-
Drift av vannverk og annen drift og vedlikehold, kr. 1.900,-
Renovasjon, kommunal ordning
Feiing etter avtale med kommunen.
Velforeningsavgift kr 400,- (200,- ikke bebygd tomt)

(årlige avgifter kan endres)

Tillegg til tomtepris
Omkostninger på ca. 2,7% til dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Det tilkommer pliktig velforening som ivaretar drift av vei, vann og avløp. Egen båtforening ivaretar drift av marinaen.

360º panorama

Banner