tirsdag, januar 23, 2018


Prisliste

Sjøhusene kan leveres med ulik grad av ferdigstillelse. Felles for de tre alternativene, er at tomtepris og klargjøring av byggegrunn er inkludert i tilbudet.

For alle tre alternativer gjelder også at sjøhusene leveres ferdig utvendig.

Priser reguleres i samsvar med byggekostnadsindeks “trehus i alt” fra Statistisk Sentralbyrå. Oppgitte priser er pr 15. juni 2011.

Alternative leveranseformer:

1. Råbygg ferdig utvendig.

Materialleveranse innredning.Gulvbord, kjøkkeninnredning, baderomsinnredning er ikke med.
RØR, EL og mur-/betongarbeider (støpt plate på mark) er ikke med.

Pris: kr. 912.000

2. Råbygg ferdig utvendig.
Komplett materialleveranse innredning.
EL og RØR grunninstallasjon er inkludert.
Mur – og betongarbeider (støpt plate på mark) er ikke med.

Pris: kr. 1.283.000

3. “Nøkkelferdig”
RØR, EL, Mur- og betongarbeider er inkludert.
Leveres med flislagt badegulv. Dusjkabinett og oppvaskmaskin er inkludert.

Pris: kr. 1.470.000

Eventuelle innvendige lakkering-, belegg- og malearbeider er ikke tatt med.